Miejskie Narracje Przestrzenne – Urban Narratives

October 2012, Poland

O’Mighty Green’

– 2012
– Publisher: SARP
– Ligota, Poland
– ISBN:  978-83-63304-05-8
– Page: 35-41